மாற்று! » பதிவர்கள்

Abdul Haleem

Top 50 proprietary software & their FOSS alternatives    
February 17, 2008, 2:56 pm | தலைப்புப் பக்கம்

அன்பின் கட்டில்லா மென்பொருள் பயனாளர்களே!இங்கே சில கட்டில்லா மென்பொருள்களினது தகவல்களை பிரித்தெடுத்து தந்துள்ளேன் ஆங்கிலத்தில்.அவற்றில் சிலவற்றில் எனக்கு பயன்படுத்திய முன் அனுபவமில்லாதபோதிலும் அனுபவஸ்தர்கள் இதற்கு பதிலளிப்பதன் மூலமாக இதன் புதிய பயனாளர்களிற்கு உதவுங்கள்.Here is an interesting website about the top 50 proprietary software and their Open Source Software alternatives:http://eduspaces.net/ss4teaching/weblog/friends/I extracted the following list: Basics1. Windows Vista OS to...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி