மாற்று! » பதிவர்கள்

-/பெயரிலி.

உரையிலிருந்து பேச்சுக்கு (Text-2-Speech)    
September 20, 2009, 1:40 pm | தலைப்புப் பக்கம்

Dr. A. G. Ramakarishnanan of IISc posted his Tamil/Kannada Text-to-Speech engine demo link to INFITT Group. This is a test on it with one of my old rambling rants in tamil.The Original Story is hereபலகணி (Ventilator)In "Male Machine Reading" is here Get this widget | Track details | eSnips Social DNA பலகணிThe engine works charmingly. The main characteristics that I like in it is its speed for the conversion. The wav file is ok with 18 MB for this particular story. Then I...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:All praise be to the Almighty    
February 24, 2009, 6:20 pm | தலைப்புப் பக்கம்

"Terrorism is the war of the poor, andWar is the terrorism of the rich." The Composer is,neither a Terrorist nor a Warmonger, but just a Virtual...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:


no comments    
June 18, 2008, 2:27 pm | தலைப்புப் பக்கம்

பகுப்புகள்:

a faceRift for kamalhassan    
June 15, 2008, 5:44 pm | தலைப்புப் பக்கம்

அடிப்படைப்படம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

காட்சி    
March 26, 2008, 9:01 am | தலைப்புப் பக்கம்

CT-128சிதறல் - 129 VistaLogan, UT'08 March...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

கட்டடம்    
March 22, 2008, 3:50 pm | தலைப்புப் பக்கம்

உயரம் - 20Building Logan, UT'09 March...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

உலோகன் மலைத்தொடர்    
March 21, 2008, 4:47 pm | தலைப்புப் பக்கம்

CT-127சிதறல் - 127 Logan MountainsLogan, UT'09 March...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:


பழசு - 9    
March 10, 2008, 3:30 pm | தலைப்புப் பக்கம்

".... ஆங்கே அல்குல் அகல..." கல்முனை கோணேஸ்வரி,யாழ்ப்பாணம் கிருஷாந்தி,பரிஸ் சுதர்ஷனி,மன்னார் ஹேமலதா,இன்னும்,பிரி யோனி மட்டும்தொடையிடைகொண்டதற்காய்இறந்துபோன இளம், கிழம்எல்லோருக்கும்இத்தால் அறியத்தரப்படுதல் எதுவென்றால்,1.எனக்குப்பெண்குழவியில்லை.2.மற்றவர்களின் பெண்மகவுகள்கர்மவினை கொண்டோர்;அவர்களைக்கடவுள் கண்டு கொள்வார்.கவலையில்லை.கோணேஸ்வரி மட்டக்கிளப்பாள்;செத்தாற்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் கவிதை

சந்நதி முருகனுக்கும் கதிர்காமக்கந்தனுக்கும் அரோகரா!    
March 8, 2008, 7:07 pm | தலைப்புப் பக்கம்

புலம் - 27'சுஜாதா' ரங்கராஜன் இறந்ததற்கு, "துக்கம் கொண்டாடுவது ஏன்?" என்று பதிவு போட்டவர்களைக் கண்டிக்காத பதிவர்களை, வாய்கட்டிப்பூசாரிகள் சிலர் கண்டித்திருக்கின்றார்கள். இப்படியான தர்க்கமற்ற கேள்வி எழுப்புவதற்கும், "தமிழ்ச்செல்வன் இறந்தபோது, இனிப்பினைக் கொடுத்துக் கொண்டாடியவர்களின் செயற்பாட்டினை ரங்கராஜனின் இறப்பிற்குத் துக்கம் கொண்டாடத்தேவையில்லை" என்று...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நடப்பு நிகழ்வுகள்

பனியுலவு/கு    
February 28, 2008, 5:04 am | தலைப்புப் பக்கம்

வரையம் - 22All Cold At the MidWest Front'08 Feb.,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்


நி(ல்)லா நிழல்    
February 21, 2008, 6:12 am | தலைப்புப் பக்கம்

துளிர் - 99Moon N/Light'08 பெப்ருவரி,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

நோ(க்)கல்    
February 11, 2008, 5:25 am | தலைப்புப் பக்கம்

உணர்வு - 44homesick'08 feb., 10 sun 16:50...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்


Now and here on whatever to whoever    
December 21, 2007, 5:34 am | தலைப்புப் பக்கம்

தமிழ்மணம் விருது கொடுக்கப்போகிறது என்றுமட்டுமே சொன்னது. இன்று அல்ல இந்த ஆண்டு ஆரம்பத்திலேயே சொன்னது. ஆனால் அதை எப்படியாகக் கொடுக்கப்போகிறது என்று சொல்லவில்லை. சொல்வோம் என்று மட்டுமே சொல்லியிருக்கிறது. வரும் ஆண்டு தொடக்கத்திலே கொடுக்கும் விருதுக்கு இப்போதுதான் விளம்பரம் கொடுக்கலாம். தமிழ்மணம் அப்படியாகக் கொடுத்திருக்கிறது. இவ்வளவுதான் தமிழ்மணம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வலைப்பதிவர்

என் எல்லைக்குள்ளிருந்து...."என்ன எண்ணிக்கொண்டு சொன்னீர்கள்?"    
December 4, 2007, 8:04 am | தலைப்புப் பக்கம்

புலம் - 26His Holiness the Abbotis shittingin the withered fields- Yosa Buson (1716 - 1783), translated byRobert Hass கடந்த ஒரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம்

புன்னகை    
November 30, 2007, 9:38 am | தலைப்புப் பக்கம்

பகுப்புகள்: சித்திரம்

சற்றே சும்மா க/கிடவும் பிள்ளாய்    
November 21, 2007, 8:13 pm | தலைப்புப் பக்கம்

புலம் - 25"America is about to enter a presidential election year. Although the outcome is of course impossible to predict at this stage, certain features of the campaign are easy to foresee. The candidates will inevitably differ on various domestic issues -...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் அரசியல்
கவிதல்    
November 10, 2007, 7:19 pm | தலைப்புப் பக்கம்

பகுப்புகள்: சித்திரம்

கழிவு    
October 22, 2007, 3:16 am | தலைப்புப் பக்கம்

பகுப்புகள்: சித்திரம்

அவனும் அவன் எனக்குச் சொன்ன ஒரு செத்தவீட்டு நிகழ்வின் கிழவியும்    
October 13, 2007, 5:34 am | தலைப்புப் பக்கம்

பழசு - 10அவனும் அவன் எனக்குச் சொன்ன ஒரு செத்தவீட்டு நிகழ்வின் கிழவியும்உள்ளுணர்வுக்கும் சகுனத்துக்கும் -நிச்சயமாக- வரைவிலக்கணத்தின்படி,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை

புலம் - 21    
August 8, 2007, 7:25 am | தலைப்புப் பக்கம்

வலைநெறி வளைநெரிபடம் நன்றி: ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நிகழ்ச்சிகள்

கரைவு - 9    
July 21, 2007, 5:36 am | தலைப்புப் பக்கம்

அம்புடன் மாலனுக்கு அல்ல (அ) மாலடியார் அஞ்ஞானக்கும்மி மறுப்பு - காப்பு (பகுதி 0)...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி தமிழ் வரலாறு

விட்டதனின் பின்னாலான தொட்டதைப் பின் தொடரும் நிழல்    
July 8, 2007, 5:40 pm | தலைப்புப் பக்கம்

மாலன் என்பவரின் விட்டுப்போன எட்டுக்குப்பின்னாலே தொட்டுக்கொள்ளும் பதிவு.மாலனைப் போன்ற ஒண்ட வந்த ஆறுமுகங்களுக்கு நாவலர் பட்டங்கள் கொடுப்பவர்களின் பதிவுகளிலே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

விழியம் - 10    
June 30, 2007, 3:52 am | தலைப்புப் பக்கம்

சும்மா கிடந்தததைக் கொத்துதல்கொள்கையும் பொருளீட்டுதலும் இயைந்து செல்தல் அரிது - அதுவும் திரைப்படவுலகிலே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நிகழ்படம்

விழியம் - 6    
June 23, 2007, 7:52 pm | தலைப்புப் பக்கம்

காவேரியின் புத்திரன் (அ) கன்னடக்கோமான்Lost & Foundஆண்டு 1939. சத்யநாராயணா டாக்கீஸ் சந்தனாதேவதா ஸினிமாவின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நிகழ்படம்


படிமம் - 198    
June 12, 2007, 7:07 am | தலைப்புப் பக்கம்

மங்கிப்போதல் Fading Away ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

சிதறல் - 123    
June 6, 2007, 3:54 pm | தலைப்புப் பக்கம்

BP-123படகோட்டம்Gondola ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:


வரையம் - 11    
May 31, 2007, 6:29 am | தலைப்புப் பக்கம்

இரவின்மேல் தெறித்தல்Light Reflection on the Night...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

விழியம் - 5    
May 30, 2007, 4:55 pm | தலைப்புப் பக்கம்

கூட்டிருப்பு திறந்தவெளிக்கண்காட்சிCoexistence Outdoor Exhibitionதிறந்தவெளி கோஎக்ஸிஸ்ரன்ஸ் (கூட்டிருப்பு) கண்காட்சி,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

வரையம் - 10    
May 30, 2007, 5:24 am | தலைப்புப் பக்கம்

நிறப்பலகையின் நிலவரைTopography of a Paint Palate...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

நிலைப்பு - 3    
May 29, 2007, 4:15 am | தலைப்புப் பக்கம்

பொம்மைக்கதை Toy Story...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்


படிமம் - 194    
May 27, 2007, 11:05 am | தலைப்புப் பக்கம்

இணையிருப்பின் ஒட்டுப்படம் Collage of Coexistence...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

படிமம் - 193    
May 24, 2007, 11:40 pm | தலைப்புப் பக்கம்

வெள்ளத்துரு Flooding Rust...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

வரையம் - 8    
May 19, 2007, 6:56 am | தலைப்புப் பக்கம்

எய்யிலக்கும் தோற்சுவரும்Leather Wall & Targets...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

துளிர் - 86    
May 18, 2007, 6:39 am | தலைப்புப் பக்கம்

பிரதிபலிப்புReflection...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்


விளக்கு - 8    
May 17, 2007, 5:03 am | தலைப்புப் பக்கம்

வலைப்பின்விளக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்


நெகிழ்வு - 4    
May 13, 2007, 4:28 pm | தலைப்புப் பக்கம்

அந்நியமாதல்AlieNation...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

பின்னல் - 31    
May 12, 2007, 11:19 pm | தலைப்புப் பக்கம்

வண்ணக்கலக்கம்Leaves in a Colorful Mood...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

சிதறல் - 122    
May 11, 2007, 4:23 am | தலைப்புப் பக்கம்

தொங்குதோட்டம்Hanging Garden...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

துளிர் - 84    
May 9, 2007, 4:36 am | தலைப்புப் பக்கம்

பாறை இலைகள் பலகைRock Leaves Plank...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

படிமம் - 190    
May 8, 2007, 9:37 pm | தலைப்புப் பக்கம்

வண்ணவிளையாட்டு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்


வரையம் - 7    
May 4, 2007, 6:22 pm | தலைப்புப் பக்கம்

மூர்க்கத்துக்கான வரைகுறிப்புகள்Sketches for Arrogance...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

கரைவு - 8    
May 3, 2007, 2:20 am | தலைப்புப் பக்கம்

உள்ளதும் உள்ளுவதும் உருப்பெருக்குவதும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பெண்ணியம்

படிமம் - 179    
May 1, 2007, 10:47 pm | தலைப்புப் பக்கம்

கனவமிழ்கிளைSurreal Branch...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

படிமம் -- 177    
May 1, 2007, 4:34 am | தலைப்புப் பக்கம்

கவனிப்பு வேண்டி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

துளிர் - 82    
April 30, 2007, 10:57 pm | தலைப்புப் பக்கம்

மாலைமினுக்கம்Shinning at Sunset...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்துளிர் - 79    
April 29, 2007, 3:23 am | தலைப்புப் பக்கம்

ஒட்டுதல்sticking together...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

படிமம் -- 176    
April 28, 2007, 7:24 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இரவின் மடியில்In Twilight Zone ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்பின்னல் - 29    
April 27, 2007, 3:29 pm | தலைப்புப் பக்கம்

கோடுகள், தளங்கள், சில சாளரங்கள்Lines, Planes and few Windows...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்


படிமம் -- 175    
April 26, 2007, 9:16 pm | தலைப்புப் பக்கம்

உரோமா தக்காளிகள்Roma Tomatos ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

நெகிழ்வு -- 2    
April 26, 2007, 5:23 pm | தலைப்புப் பக்கம்

வெளியும் திரையும்Nature and/on Canvas...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

துளிர் - 76    
April 25, 2007, 6:45 pm | தலைப்புப் பக்கம்

துளிர்Bud (as usual taking advantage of / abusing the spring) ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

துளிர்- 75    
April 25, 2007, 4:58 am | தலைப்புப் பக்கம்

வருகைArrival (as usual taking advantage of / abusing the spring) ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

விளக்கு - 6    
April 20, 2007, 2:08 am | தலைப்புப் பக்கம்

இரவுவேலிFence at Night ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்


வரையம் - 5    
April 2, 2007, 5:06 am | தலைப்புப் பக்கம்

குப்பைத்தோட்டம்Garbage Garden...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

படிமம் -- 173    
March 16, 2007, 4:15 pm | தலைப்புப் பக்கம்

பகுப்புகள்: சித்திரம்

துளிர்- 73    
February 5, 2007, 9:36 am | தலைப்புப் பக்கம்

வேலிப்பனிமரம்Winter Tree Beyond Fence...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்


படிமம் - 170    
December 28, 2006, 8:59 am | தலைப்புப் பக்கம்

அவன் நித்திரையான பின் ...After He Went to Sleep ... ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

கூழ் - 3    
April 12, 2005, 4:22 am | தலைப்புப் பக்கம்

தன்கா - I தன்கா ஐந்து.மூலப்பெயர்ப்பு: 1997 ஜூலை, 25திருத்திய பெயர்ப்பு:...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை

கூழ் - 2    
April 10, 2005, 6:04 pm | தலைப்புப் பக்கம்

தோட்டக்காரன் இரபீந்திர நாத் தாகூரின் தோட்டக்காரன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை


புனைவு-1    
January 26, 2005, 9:49 pm | தலைப்புப் பக்கம்

கழியும் பழையதுசெத்தவீடு ""சும்மா அடைஞ்சுகொண்டுதானே இருக்கிறாய்; போயிற்று...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை