மாற்று! » பதிவர்கள்

ஹை டெக் மீனாட்சி

விர்ச்சுவல் சிஸ்டம் இலவசமாக வேண்டுமா ?    
May 24, 2009, 2:24 pm | தலைப்புப் பக்கம்

நாம் ஒரு ஊருக்கு செல்கிறோம் , எப்போதும் laptop ஐ தூக்கி கொண்டு , கங்காரு போல அலைய முடியாது. உங்களுகென்று ஒரு Virtual System இருந்தால் வசதியாக இருக்கும். இணையத்துடன் ஒரு கணினி இருந்தால் போதும் உங்கள் வீட்டு கணினி உங்கள் மடியில் இருப்பது போல இருக்கும். Remote Desktop Connection ஆ என்று கேட்காதிர்கள். இது அதற்கும் ஒரு படி மேலே. Remote Connection இல் உங்கள் வீட்டு சிஸ்டம் எப்போதும் ON இல் இருக்க வேண்டும். நான்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: