மாற்று! » பதிவர்கள்

ஹரன் பிரசன்னா

உலகத்திரை - Turtles Can Fly - ஈரானியத் திரைப்படம்    
June 28, 2009, 11:46 pm | தலைப்புப் பக்கம்

சிறுவர்களின் வாழ்க்கையை அவர்களது கோணத்தில் காட்டுவதில், உலக அளவில் ஈரானியத் திரைப்படங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. ஈரானியத் திரைப்படங்களில் இருந்து, தனது படங்களை வேறுபட்டதாக, குர்திஸ்தான் மக்களின் வாழ்க்கையாகக் கூறும் இயக்குநர், அதற்கான நியாயத்தையும் செய்துள்ளார்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: