மாற்று! » பதிவர்கள்

வால்பையன்

பொதுபுத்தி ரிட்டர்ன்ஸ்!    
March 23, 2010, 5:36 pm | தலைப்புப் பக்கம்

காட்டிலும், களத்து மேட்டிலும் தான் பெரும்பாலான மனிதர்களின் உழைப்பு இருந்தது, அதுவும் பொதுவாக இருந்த வேட்டையாடுதல் என்ற வேலைக்கு பிறகே!, தற்பொழுது தான் குளிர்வசதி செய்யப்பட்ட அறையில் கணிணியின் முன் விரல்களுக்கும், கண்களுக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் மூளைக்கும் வேலை கொடுத்து அதற்கு தகவல் தொழில் நுட்பம் என்ற பெயரும் இட்டிருக்கிறோம்! மாறி வரும் நாகரிக, அறிவு சம்பந்தமான...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: