மாற்று! » பதிவர்கள்

வாசன்

தமிழ் இலக்கியத் தோட்டம் - விருது    
May 26, 2008, 3:35 pm | தலைப்புப் பக்கம்

“மதுரைதமிழ் இலக்கிய மின்பதிப்புத் திட்டம்” இது ஒரு உலகலாவிய தமிழர்கள் இணையம்வழி ஒன்றுகூடி தமிழ் இலக்கியங்களின் மின்பதிப்புக்களை உருவாக்கி அவற்றை இணையம்வழி உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழர்களும் தமிழார்வலர்களும் இலவசமாக பெற வசதிசெய்யும் திட்டம். எந்த ஒரு சமூகத்திற்கும் இலக்கியங்கள்தான் அக்கலாசாரத்திற்கான ஒரு முக்கிய எடுத்துக்காட்டு. அதை செவ்வனே காத்து உலகலாவிய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்