மாற்று! » பதிவர்கள்

வடலி

பனையடியிலிருந்து முதற் குரல்    
March 17, 2009, 11:06 am | தலைப்புப் பக்கம்

எம் பாசத்திற்குரிய தமிழ்மக்களே! எல்லாருக்கும் வடலியடிப்பெடி பெட்டையளின் வணக்கம். நாங்கள் புதியவர்கள். எழுத்துலகம், பதிப்புலகம், இலக்கியம் லொட்டு லொசுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் புதியவர்கள். எங்களுக்கு முன்னுக்கும் நிறையப்பேர் இந்த வேலையைச் செய்திருக்கினம் செய்துகொண்டிருக்கினம். பிறகென்னத்துக்கு நீங்கள் பதிப்புலகத்தில் பெரிய புரட்சிகளை ஏற்படுத்தி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்