மாற்று! » பதிவர்கள்

லலிதாராம்

அரங்கனுக்கு 'ஓ' போட்ட கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு 'ஓ'    
December 29, 2004, 5:37 pm | தலைப்புப் பக்கம்

திருச்சி சங்கரனும், நாகை முரளிதரனும் பக்கவாத்யம் வாசிக்கும் கச்சேரியை flop ஆக்குவதென்பது அமேதியில் ராஜீவ் காந்தியைத் தோற்கடிப்படுதைவிடக் கடினமான காரியம். இந்த இரண்டு ஜாம்பவான்களும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை