மாற்று! » பதிவர்கள்

ராம்குமார் - அமுதன்

சுப்ரமணியபுரம் !!! இயல்பியலின் உச்சகட்டம்....    
July 11, 2008, 7:39 pm | தலைப்புப் பக்கம்

சுப்ரமணியபுரம் !!! இயல்பியலின் உச்சகட்டம்....1980 - நான் பிறப்பதற்கு 5 ஆண்டுகள் முன்னால். எப்படி இருந்தது என்று நானறியேன்.. அந்த காலகட்டத்தின் இயல்பான வாழ்க்கை முறையை விவரித்துக் கூறும் திரைப்படங்கள் தமிழில் மிகக் குறைவு. அந்தக்காலத்தில் வந்த பெரும்பாலான திரைப்படங்கள் கிளப் கலாசாரத்தையும், கடத்தல்காரர்களின் வாழ்க்கையையுமே படம்பிடித்துக் காட்டின. அப்படி அல்லாமல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்