மாற்று! » பதிவர்கள்

மொழிவளன்

தமிழ் கணிப்பீட்டு இலக்கங்கள்    
January 2, 2009, 12:28 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இன்றையப் பாடசாலைகளிலோ ஒன்று முதல் கோடி வரையிலான இலக்கங்களுக்குள் தான் எமது பாடத்திட்டம் இருக்கின்றது. ஆங்கிலத்திலும் மில்லியன், பில்லியன், சில்லியன் போன்ற என்னிக்கைகளை காணமுடியும். ஆனால் இன்றைய நவீன காலத்திற்கு பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் முன்பு நமது மூதாதையர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கும் இலக்கங்கள் அவற்றின் என்னிக்கைகள் திகைப்பூட்டுகின்றன. இலக்கங்கள் வெறுமனே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்

குழந்தைகளுக்கான தூயத் தமிழ் பெயர்கள்    
December 25, 2008, 8:00 pm | தலைப்புப் பக்கம்

ஆண் குழந்தைகளுக்கான தூயத் தமிழ்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்