மாற்று! » பதிவர்கள்

மேமன்கவி பக்கம்

ஈழத்துப் பெண்ணியக் கவிதைகள்    
April 18, 2008, 9:17 am | தலைப்புப் பக்கம்

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த அ.மங்கை அவர்கள் தொகுத்த ஈழத்து பெண் கவிஞர்களின் கவிதைத் தோகுபான ''பெயல் மணக்கும் பொழுது'' எனும் நூலை பற்றி சமீபத்தில் வந்த மல்லிகை 43வது ஆண்டு மலரில் என்னால் கட்டுரை உங்கள் பார்வைக்கு.......''பெயல் மணக்கும் பொழுது"" ஈழ பெண் கவிஞர்களின்கவிதைத் தொகுப்பினை முன் வைத்து- (1)தமிழ் கலை இலக்கியப் பரப்பின் வளர்ச்சிக்கு தொடக்க காலம் முதல் நவீன யுகம் வரை பெண்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் புத்தகம்