மாற்று! » பதிவர்கள்

பெருவெளி

மாற்றுக் கருத்து நிலவரம்    
August 26, 2008, 10:17 am | தலைப்புப் பக்கம்

மேதா விமர்சனங்களும் மாமூல் புள்ளியில் விலகும் திரைப்படங்களும்- மிஹாத்சினிமா விமர்சனமென்பது ஊடகங்களில் இடம்பெறுகின்ற அறிவுஜீவி வேலையாக இன்று எமது சூழலில் ஒப்புவிக்கப்படுகின்றது. இதில் பங்கேற்கின்ற விமர்சகர்களின் பார்வையில் எல்லா ரசிகர்களும் குறைபாடுடையவர்களாகப் புனையப்படுகின்றனர். கீழ்மையான ரசிகர்கள் தரமற்ற திரைப்படங்களின் மேல் ஆர்வங் கொண்டலைவதாகவும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: