மாற்று! » பதிவர்கள்

பூமகள்

பூமி மணித்துளி(Earth Hour)    
March 27, 2009, 4:05 am | தலைப்புப் பக்கம்

பூமி மணித்துளி(Earth Hour) மனித இனத்தின் மகத்தான விஞ்ஞான வளர்ச்சியினால் பூமிக்கு உண்டாகும் கலக்கம் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல... அண்டார்ட்டிக் பனி உருகுதல் முதல்... ஓசோன் ஓட்டை வரை நம் எல்லைகளை நாம் விரிவுபடுத்திக் கொண்டே தான் இருக்கிறோம்... அத்தகைய பாதகத்தை ஒரு மணி நேரமாவது நிறுத்தி கொஞ்சம் பூமியை ஆசுவாசமாக மூச்சுவிட வைத்து அதன் இயல்பில் இருக்க வைக்கும் நோக்கத்தோடும் பூமியின் மேல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சூழல்