மாற்று! » பதிவர்கள்

புதுகை.எம்.எம்.அப்துல்லா

அடம் பிடிக்கும் பாப்பா (மங்களுர் சிவா அல்ல )    
August 23, 2008, 5:51 am | தலைப்புப் பக்கம்

என்னுடைய நன்பர்(ண்) ராஜேசை இன்று நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு சந்தித்தேன்.பேச்சினூடே எங்கள் குழந்தைகளைப் பற்றிய பேச்சு வந்தது. அவனுடைய 4 வயது மகனுடைய சேட்டைகளைப் பற்றி மகிழ்வோடும்,பெருமையோடும் சொல்லிக்கொண்டு வந்தவன் அவனுடைய பிடிவாதத்தைப் பற்றிச் சொல்லும் போது சற்று வருத்தத்தோடு பேசத்துவங்கினான். அவனுக்கு ஏதேனும் ஓரு பொருளை வேண்டும் என்று நினைத்து விட்டால் மிகவும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: குழந்தைகள்

அடம் பிடிக்கும் பாப்பாவுக்கு (மங்களூர் சிவா அல்ல)    
August 22, 2008, 7:55 pm | தலைப்புப் பக்கம்

என்னுடைய நன்பர்(ண்) ராஜேசை இன்று நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு சந்தித்தேன்.பேச்சினூடே எங்கள் குழந்தைகளைப் பற்றிய பேச்சு வந்தது. அவனுடைய 4 வயது மகனுடைய சேட்டைகளைப் பற்றி மகிழ்வோடும்,பெருமையோடும் சொல்லிக்கொண்டு வந்தவன் அவனுடைய பிடிவாதத்தைப் பற்றிச் சொல்லும் போது சற்று வருத்தத்தோடு பேசத்துவங்கினான். அவனுக்கு ஏதேனும் ஓரு பொருளை வேண்டும் என்று நினைத்து விட்டால் மிகவும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: குழந்தைகள்