மாற்று! » பதிவர்கள்

பிரபாகர் சாமியப்பன்

என் வாழ்க்கை -- காலை மாலை இரவு    
September 17, 2008, 7:01 pm | தலைப்புப் பக்கம்

காலை செல் போன் சத்தத்தில் தொடங்குகிறது ஒவ் ஒரு நாளும் வாழ்க்கை எங்கே செல்கிறது என்று தெரியவில்லை ஆனால்,கால்கள் மட்டும் என் அலுவலகம் செல்கிறது சிறிதுநேரத்தில் என் வாழ்க்கை பற்றி சிந்தனைகள் மறைந்து முகம் தெரியாத முதலாளியின் கனவை நினைவாக்க சென்று விடுகிறேன் ...மாலைபல நாட்களில் மணி ஆனது தெரியாமல் moniter இடம் மல்லுகட்டி கொண்டு இருப்பேன் ..இரவு வீடு திரும்பும்போது மீண்டும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை