மாற்று! » பதிவர்கள்

பாவை

மரணம் வலி தருமா?    
November 2, 2007, 2:16 pm | தலைப்புப் பக்கம்

சமீப காலமாக ஒரே மரணச் செய்திகள்.. மரணம் மலிந்து விட்ட நாட்டில் இருந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்

நான் விற்கப்படுகிறேன்..    
October 21, 2007, 4:05 pm | தலைப்புப் பக்கம்

சீதனம் பெண்ணிற்குரிய ஓர் பிரச்சினை மட்டுமே என்ற பரவலான விம்பத்தை கலைக்கும் ஓர் ஆணின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம் கவிதை