மாற்று! » பதிவர்கள்

பாவாணர் தமிழ்வழி தொடக்கப்பள்ளி

தமிழ்வழி தனியார் பள்ளியில் குழந்தைகளைச் சேர்க்கத் தயாராகும் பெற்றோர்கள...    
July 20, 2008, 8:06 am | தலைப்புப் பக்கம்

அரசு தொடக்கப்பள்ளிகளில் பெரும் விளம்பரத்துடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட செயல்வழிக் கற்றல் முறை தற்போது மெதுவாக செயலிழக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு வருகிறது. இரண்டு வருடங்களுக்கு முன் மாடல் பள்ளிகள் உருவாக்கப்பட்டது. பின்னர் படிப்படியாக அனைத்துப் பள்ளிகளுக்கும் விரிவாக்கப்பட்டது. ஆசிரியர் பற்றாக்குறை, பல்வேறு நடைமுறைச் சிக்கல் காரணமாக மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி