மாற்று! » பதிவர்கள்

பனித்துளி

மருளர்களோடு மன்றாடுதல்: சல்மான் ருஷ்டி    
June 18, 2009, 11:30 pm | தலைப்புப் பக்கம்

... ஏனெனில், உலகிலுள்ள அனைவருக்கும் பொது உரிமையான கருத்துச் சுதந்திரத்திற்கு ஆதரவாக நான் மன்றாடுகிறேன். கருத்துச் சுதந்திரத்தின் பகுத்தறிவுத் தன்மையைவிட, அது மனித இயல்பின் இதயமாக இருப்பதே எனது செயல்களுக்குக் காரணம் என்று என் மனசாட்சி சொல்லுகிறது. நமக்குத் தெரிந்த வரையில் இந்தப் பூலோகத்தில் நாம் மட்டும்தான் கதை சொல்லி மிருகங்கள் - உபன்னியாசம் செய்கிற, வரலாறு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: