மாற்று! » பதிவர்கள்

நிலாக்கவிஞன்

தமிழ் ஹைக்கூ - 9    
January 9, 2008, 1:07 pm | தலைப்புப் பக்கம்

பகுப்புகள்: கவிதை

ஹைக்கூவின் வீரியம்। ஒர் உதாரணம்.    
January 9, 2008, 12:54 pm | தலைப்புப் பக்கம்

பக்கம்பக்கமாய் சிறுகதையிலும் கட்டுரையின் வாயிலாகவும் சொல்லப் படவேண்டிய ஒரு கருத்தை மூன்றே வரிகளில் சொல்லி விடலாம் என்பது தான் நம் தமிழ்ஹைக்கூவின் மிகப்பெரிய பலம். அதுவும் கூட அதே கோபத்துடனும் அதே வீரியத்துடனும் சொல்லிவிட முடியும் என்பதற்கு இந்த கவிதை சாட்சி,இட ஒதுக்கீடு எனக்கு வேண்டாம்வா....... வந்துநீயே பீ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை

தமிழ் ஹைகூ - 5    
January 9, 2008, 12:47 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இரவெல்லாம் உன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை

தமிழ் ஹைகூ - 2    
January 9, 2008, 12:34 pm | தலைப்புப் பக்கம்

உச்சி வெயில்மரத்தடி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை

தமிழ் ஹைக்கூ - 1    
January 9, 2008, 12:28 pm | தலைப்புப் பக்கம்

முகம் பார்க்கும் நிலவைமுத்தமிட்டு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை