மாற்று! » பதிவர்கள்

நமது நிருபர்

உலகத் தமிழ்ச் சமயக் கருத்தரங்கம், கும்பகோணம்: நேரடிப் பதிவு    
January 28, 2009, 4:35 pm | தலைப்புப் பக்கம்

This content is provided by you by http://www.tamilhindu.com/ . Please inform editor [at] tamilhindu.com in case you are not reading this in an RSS reader or an aggregator, but from another blog or a web site. Thanksகண்ணீர் அஞ்சலி: இந்தப் பதிவினை வலையேற்றுவதற்கு முன்னம்,  ஒரு துயரச் செய்தி வந்தது.  திருநெல்வேலியில் இருந்து வந்து இந்தக் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சியில் பங்குகொண்டு  பின்னர்  திருத்தலங்களுக்குச் சென்று  வழிபட்டு  வேனில் ஊர்   திரும்பிக்  கொண்டிருந்த  அன்பர்கள் ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: