மாற்று! » பதிவர்கள்

தென் செய்தி

தமிழை இழந்துவரும் உலகத் தமிழர்கள்    
July 24, 2008, 10:49 pm | தலைப்புப் பக்கம்

தமிழை இழந்துவரும் உலகத் தமிழர்கள்மொழியியலறிஞர்:- ஜே.நீதிவாணன் தரும் அதிர்ச்சி தகவல்கள்!புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் மற்றும் வந்தேறி தமிழர்களின் மொழி உணர்வு நூலின் முக்கியப்பகுதிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.ஒரு சமுதாயம் புலம் பெயர்வதற்கு கீழ்க்கண்ட 5 வகையான காரணங்கள் உண்டு என இராபர்ட் கோகன் என்னும் அறிஞர் கருதுகிறார்.போர் மற்றும் கலவரங்களினால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் புத்தகம்