மாற்று! » பதிவர்கள்

திகழ்மிளிர்

குறிக்கோள் அற்ற வாழ்க்கை    
February 26, 2008, 2:56 am | தலைப்புப் பக்கம்

குறிக்கோள் அற்ற வாழ்க்கை,முட்கள் அற்ற கடிகாரம் போன்றது.அது நின்றாலும்,ஓடினாலும் பயனில்லை.நன்றி ;...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

ஆழியாறு (என் கேமராவில்)    
January 11, 2008, 3:27 am | தலைப்புப் பக்கம்

வார்த்தைகளால்வர்ணிக்க முடியாது,வண்ணமிகு இடம்காணும் காட்சிகண்ணுக்கு விருந்து,கற்பனைக்கு ஊற்று,இதயத்திற்கு இதம் தரும்.இயற்கைத்தான்எத்தனை அழகுஇறைவாஇறைஞ்சிடுஇன்னோரு வாழ்வைஇந்த அழகைத்தான்ரசித்திடஉன்னைக்கண்டதும்ஓவியன் என்றால்தூரிகைக்கொண்டுஓவியம் வரைந்திருப்பான்.கவிஞன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் பயணம்