மாற்று! » பதிவர்கள்

தாஸ்

தசாவதாரம் தமிழ் படம் அல்ல    
June 17, 2008, 10:45 am | தலைப்புப் பக்கம்

chaos theory ஒன்று உள்ளது. butter fly effect இனை விளக்கி எவ்வாறு சிறு நிகழ்வு தொடர் விளைவுகளினால் ஒரு பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.என்பது..படத்தின் ஆரம்பத்தில் கமலின் உரையில் இதை பற்றி .கூறுகிறார் ...இந்த chaos theory அடிப்படையில் அமைந்ததென அந்நியன் படம் வந்த பொழுது சுஜாதா கூறினார்...இப்பொழுது தசவதாரத்தில கமல் கூறுகிறார்...இராமாயணத்தில் இராமன் கூனி முதுகில் அடித்த சிறு நிகழ்வு பின் கூனி அதை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்