மாற்று! » பதிவர்கள்

தாணு

சிசுக்கொலையும் கருக்கொலையும்    
March 7, 2007, 6:34 am | தலைப்புப் பக்கம்

``மங்கையராய்ப் பிறப்பதற்கே- நல்லமாதவம் செய்திடல் வேண்டுமம்மா’’ஏட்டுசுரைக்காய்க் கவிக்குதவாது, எழுதப்படும் போற்றுரைகள் பெண்களுக்குதவாது. மாதவம் செய்து பெற்றிட்ட...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: