மாற்று! » பதிவர்கள்

தர்ஷாயணீ லோகநாதன்.

இலங்கையில் நிர்வாக, அரச மொழிகளாக இரு மொழி அமுலாக்கம்....    
January 10, 2010, 10:44 pm | தலைப்புப் பக்கம்

         மொழியானது தொடர்பாடலுக்கும் அறிவைப் பெருக்குதலுக்குமான  ஒரு கருவியாகும். ஒரு நாட்டில் வாழும் மக்களின் பிரதானமான தொடர்பாடல் மையம் மொழி, அது பெரும்பான்மை, சிறுபான்மை  இரு சாராருக்கும் பொதுவானதே. இருப்பினும் பொது வழக்கில் அரச  கரும மொழியாக தத்தமது   சுய   மொழிப் இருப்பது குறித்ததே இன்றைய அச்சம்.   '' உங்களுக்கு இரு மொழியுடனான தேசமா? அல்லது ஒரு மொழியுடனான இரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: