மாற்று! » பதிவர்கள்

தமயந்தி

வெள்ளிக்கிழ‌மை...    
April 2, 2010, 8:32 am | தலைப்புப் பக்கம்

எண்ணைக் குளிய‌ல்செல்ல‌ப்பாண்ண‌ன் க‌டைல‌ சீய‌க்காத் தூள்.சாம்பிராணிப் புகைநாடார் க‌டைல‌ ஐம்ப‌து பைசாவுக்கு முருங்கைநூறு க‌த்திரிக்கா காக்கிலோ உள்ளிராணி ஸ்டோர் ப‌ருப்பு க‌ம‌க‌ம்க்க‌அம்மாவோட‌ சாம்பார்.பெருமாள்புர‌ம் புள்ளையார் கோவில்சாய‌ங்கால‌ கூட்ட‌ம்ப‌க்க‌த்து லேடீஸ் க்ள‌ப்புல‌ ஹேண்ட் பேக் பெண்க‌ள்ஷாம்பூ குளிய‌ல்ஞாயித்துக்கிழ‌மை தேச்சிக்க‌லாம்சேரும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை

வெயிலின் இர‌வு...    
March 17, 2010, 7:55 am | தலைப்புப் பக்கம்

நெகிழ்த‌லின் ந‌க‌க்கீற‌ல் என்வீட்டு நிலாவில் ..என் கூட்டுப் ப்ற‌வையின்கால்த‌ட‌த்தில் ஏதுமில்லை நிழ‌ல்.க‌விதை நெய்யும் நேர‌ம்வார்த்தைக‌ளின் கிழிச‌லில்வ‌ழியுமென் உண‌ர்வு‍...எட்டிப் பார்க்கும் வெயில்.க‌ப்ப‌லின் மூன்றாவ‌துத‌ள‌த்தில்ஏதுமில்லை நீரின் த‌ட‌ய‌ம்.பொய்க‌ளின் வரலாற்றில் போர்க‌ளில் வெட்ட‌ப்ப‌டும் ஆடுக‌ளுக்கேது க‌ழுத்தில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை