மாற்று! » பதிவர்கள்

ஜெயச்சந்திரன்

உருளைகிழங்கிலும் நஞ்சுண்டு    
October 21, 2007, 5:49 pm | தலைப்புப் பக்கம்

உருளைகிழங்கிலும் நஞ்சுண்டு என சொன்னால் ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா? இங்கு நஞ்சு என்று சொல்ல வருவது விவசாயிகள் பயிர்ச்செய்கைக்கு பாவிக்கும் பூச்சிமருந்துகள் (insecticide), பூஞ்சண கொல்லிகள் (Fungicide)...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நலவாழ்வு

உணவில் நார் சத்தின் முக்கியத்துவம்    
April 25, 2007, 7:09 pm | தலைப்புப் பக்கம்

நல வாழ்விற்கு உணவில் நார்சத்து போதுமான (Dietary fiber) இருப்பது முக்கியமாகும்.நார் சத்து என்றால்?உள்ளெடுக்கப்படும் உணவில் சமிபாட்டு தொகுதியில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நலவாழ்வு

பார்லி, ஓட்ஸ் சாப்பிட்டு இதய நோயை குறையுங்க    
April 6, 2007, 11:56 pm | தலைப்புப் பக்கம்

பீற்றா - குளுக்கான்கள் (Beta - glucans): உடல் நலன் சார் பங்களிப்புகள்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நலவாழ்வு

பால் புரதங்கள் ( Milk proteins and peptides)    
February 24, 2007, 11:46 pm | தலைப்புப் பக்கம்

பால் புரதங்கள், பெப்ரைட்டுக்கள் (Proteins and Prptides) ஆகியவற்றின் உடல் நலன் சார்ந்த பங்களிப்புக்கள் ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல் நலவாழ்வு

மீன், ஒமேக 3 கொழுப்பமிலங்கள்    
February 16, 2007, 12:40 am | தலைப்புப் பக்கம்

இந்த பதிவு ஜி. இராகவன் அவர்கள் கேட்டு கொண்டதற்கிணங்க பதிவிடுகிறேன்.மீன்களின் தமிழ் பெயர்கள் தெரியாதாகையால் ஆங்கில பெயர்களையும் அவற்றின் படங்களையும் இடுகிறேன்.சில மீன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

ஒமேக 3 கொழுப்பமிலங்கள் என்றால்??    
February 11, 2007, 5:28 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இப்போது ஒமேகா 3 கொழுப்பமிலங்கள் (Omega-3 fatty acids ), அவற்றின் முக்கியத்துவம் என்பன பற்றி பரவலாக பேசப்படுவதுடன், பல நாடுகளில் இக்கொழுப்பமிலங்களை கொண்ட முட்டைகள், மாஜரீன் என்பவை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

புகை பிடிக்கும் அன்பர்களுக்கு....    
July 8, 2005, 9:04 am | தலைப்புப் பக்கம்

புகைபிடித்தல், அதனால் வரும் தீமைகள் ,அதை குறைப்பது பற்றி பலரும் எழுதியுள்ளார்கள். நான் இங்கு சொல்ல வருவது புகை பிடிப்பதால் வரும் தீமைகள் பற்றியோ அல்லது அதை குறைக்கும் வழிவகைகளொ அல்லது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை

வலைப்பதிவாளர்களுக்கு உடல் நலன் சார் எச்சரிக்கை.    
June 26, 2005, 9:09 pm | தலைப்புப் பக்கம்

பலவேறு நாடுகளில் இதுவரை வலைப்பதிவாளர் மாநாடுகள் நடைபெற்று முடிந்துள்ளன. அவற்றில் பங்குபற்றியோர் படமும் காட்டியிருந்தனர். அவர்களில் குறிப்பிட்ட சதவிகிதத்தினரது உடல் நிறை அதிகமாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை