மாற்று! » பதிவர்கள்

செல்விஷங்கர்

திருவிழாவுக்குப் போவோமா !!!    
February 7, 2008, 10:35 pm | தலைப்புப் பக்கம்

மதுரை தெப்பத்திருவிழா !!--------------------------------சின்னங்சிறு வயதில் செல்லாமலே இருந்து விட்ட திரு விழாக்கள்! இள வயதில் செல்வதற்கே நேரமில்லாத திருவிழாக்கள்! பார்க்க வேண்டும் எனறு மனதில் நினைத்த போது "வா போகலாம்" எனற வாய்ப்பு!!சாலையில் நடக்கும் போதெ நாற்புறமும் நடமாடும் பார்வை. பார்த்தவுடன் மனத்தில் பரவும் பரவசம். கிடைக்காமல் போன கிளர்ச்சி கிடைத்து விட்டதாய் மனம் குதிக்கின்ற...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்