மாற்று! » பதிவர்கள்

செல்வா

எழுத்துச் சீர்திருத்தம் என்னும் சீரழிவுப் போக்கு    
December 6, 2008, 5:27 pm | தலைப்புப் பக்கம்

தமிழ் மொழியின் எழுத்துகளை சீர்திருத்த வேண்டும் என்று நான் மிகவும் மதிக்கும் பேராசிரியர் வா.செ.கு அவர்களும், நண்பர் கணேசன் அவர்களும் பல்லாண்டுகளாக பல இடங்களில் எழுதி வருகிறார்கள், பல ஊடகங்களில் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றார்கள். இப் போக்கு எனக்கு மிகவும் கவலையைத் தருகின்றது. இது உண்மையிலேயே மிகவும் கெடுதி தரும், அறவே வேண்டாத போக்கு என்பது என் கருத்து. தமிழர்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்

உள்வெளி என் முதல் முயற்சி. நம் தமிழிலே பயன் பெருக...    
March 9, 2007, 10:20 pm | தலைப்புப் பக்கம்

உள்வெளி என் முதல் முயற்சி.நம் தமிழிலேபயன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்