மாற்று! » பதிவர்கள்

சூரியாள்

இவர்கள் இன்னது செய்கிறோமென்று அறியாதவர்கள்    
June 6, 2009, 2:28 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இவர்கள் இன்னது செய்கிறோமென்று அறியாதவர்கள்உரையாடல்கள் , தனிப்பட்ட உரையாடல்கள் பொதுமையில் பேசுவது சரியல்ல என்ற விழுமியங்களுக்கு அப்பால் எனக்குக் கிடைக்கின்ற ஒரே ஒரு தடயங்களாய் அவை இருக்கும் பட்சத்தில் அவையன்றி உண்மையை சொல்லவும் முடியாதிருப்பதால் இன்னும் சில உரையாடல்களை முன் வைக்க வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் இருக்கின்றது.உரையாடல்களை சொன்ன நபர்களும் தருணங்களும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: