மாற்று! » பதிவர்கள்

சுப.நற்குணன் - மலேசியா. suba.nargunan@gmail.com

தை முதல் நாள் - தமிழ்ப் புத்தாண்டு    
January 11, 2009, 3:26 pm | தலைப்புப் பக்கம்

மலர்ந்தொளிரும் தைத் திங்கள் முதல்நாள் 2040 தமிழ்ப் புத்தாண்டு பிறக்கின்றது. அதனை முன்னிட்டு உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் "தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்" கூறும் அதேவேளையில், இந்தத் தமிழ்ப் புத்தாண்டு தொடர்பான வரலாற்றினைத் திரும்பிப் பார்க்க அன்போடு அழைக்கிறேன்.கடந்த திருவள்ளுவராண்டு 2039 (அதாவது ஆங்கில ஆண்டு 2008)இல், தமிழ்நாட்டு அரசு தமிழகத்தின் ஆளுநர் வழியாகத்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: