மாற்று! » பதிவர்கள்

சுதா

நீங்கள் வாழ்கிறீர்களா?    
May 28, 2008, 7:57 am | தலைப்புப் பக்கம்

இலத்திரனியல் ஊடகங்களை கட்டியழுதுகொண்டிருக்கும் மக்களே....நீங்கள் வாழ்வதாக நினைத்திருக்கும் வாழ்க்கை கணக்கை பாருங்கள்.ஒரு நாளின் 24 மணிநேரத்தை நித்திரை 8 மணித்தியாலம், வாழத்தேவையான பணத்தை சம்பாதிக்க 8 மணித்தியாலம்,ஆக, உங்கள் வாழ்க்கை என்பது மீதியுள்ள 8 மணி நேரம் என்று பிரிக்க‌லாம்.அதாவது, மொத்த வாழ்வில் மூன்றிலொரு பங்கை நித்திரையிலும் இன்னொரு மூன்றிலொரு பங்கை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை