மாற்று! » பதிவர்கள்

சுகிர்தராணி

◌ வலியறிதல்    
February 28, 2008, 10:35 pm | தலைப்புப் பக்கம்

தார்ச்சாலையின் காதல்நான்இருளின் நிறத்தில் கரைந்துநிற்கும்அதன் யெளவனம்என்னைக் கிளர்வூட்டுகிறதுபிசிறுநீக்கிய ஓவியத்தின் நளினமெனஅடர்மரங்களோடு நெளிந்துசெல்லும்அதன் உயிரோட்டம்என் பருவங்களை உடைக்கிறதுதன்னை நகர்த்தாமல் என்னை நகர்த்தும்மாயத்தோற்றம்கண்களைக் கூசப்பண்ணுகிறதுஅருகமைந்த அறைக்குள்ளிலிருந்துரசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்குளிர்ந்த மழையில்அது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை