மாற்று! » பதிவர்கள்

சிந்தாநதி

பதற்றத்தில் வரும் தவறு    
March 13, 2007, 2:18 am | தலைப்புப் பக்கம்

எல்லையில் பதற்றம் சரி, எல்லையில் பதட்டம் தவறு.பதறுதல்,பதறினான், பதறிப் போனாள்.பதட்டம் பொருளற்றது. பத்திரிகைகள் பல இப்போதும் பதட்டம் என்றே எழுதி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்

இலக்கணப் பிழைகள்    
March 12, 2007, 1:13 pm | தலைப்புப் பக்கம்

நாம் எல்லோரும் தமிழில் எழுதுகிறோம். அவ்வப்போது நிறைய இலக்கணப் பிழைகளைச் செய்கிறோம். நமக்கே தெரியாது அவை பிழைகள் என்று.சமீபத்தில் தமிழண்ணல் எழுதிய இலக்கண நூலைப் படித்த பிறகு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்