மாற்று! » பதிவர்கள்

சங்கர்

தமிழ் தாய் வாழ்த்து - பொருளுரை    
October 31, 2007, 8:58 pm | தலைப்புப் பக்கம்

நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்தைக் கெழிலொழுகும் நீர் ஆரும் கடல் உடுத்த நில மடந்தைக்கு எழில் ஒழுகும் நீர் மிகுந்த கடல் என்னும் ஆடை உடுத்திய நிலம் என்ற பெண்ணுக்கு அழகு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் கவிதை