மாற்று! » பதிவர்கள்

கோவை விஜய்

உலக வெப்பமெறல் - உலக வெம்மை - உலக வெப்பம் கூடுதல் - Global Warming    
August 8, 2008, 6:10 am | தலைப்புப் பக்கம்

கடைசி எச்சரிக்கை அண்ணாச்சிக்களுக்கு..முதலில் தாத்தாக்கள் காலம் பசுமை கொஞ்சும் கிராமங்கள், காற்றோட்டமான ஓட்டு வீடுகள்,எளிமையான் அரிக்கேன் விளக்கு வெளிச்சம், வெளியிடங்களுக்கு செல்ல வில்வண்டிமனித உழைப்பு சார்ந்த இயற்கை விவசாயம்கலப்படமற்ற வீரிய விதைகள் விளைச்சலோ அபாரம்!உணவில் தன்னிறைவு.செய்யும் தொழில் சார்ந்த ஜாதி பிரிவுகள் இருந்த போதும், சண்டையில்லா சமரச சந்தன...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சூழல்