மாற்று! » பதிவர்கள்

கென்.,

மரணத்தின் வாசனை - அகிலன்    
March 18, 2009, 4:00 am | தலைப்புப் பக்கம்

இது மிகப் பெரிய மனிதப் பேரவலம். கனவுகளைத் தின்று வாழ்ந்த காலமும் கற்பனைக் குதிரையில் கடந்த தொலைவுகளும் இப்போது இல்லை.நான் மிகுந்த சுயநலத்துடன் கேட்கிறேன்… யுத்த முனையில் உயிரின் வதையுடன் தவித்துக்கிடக்கும் என் தாயையும் என் தம்பியையும் காப்பாற்றுங்கள் உலகத்தீரே!”த.அகிலன் அப்பால் தமிழ் பதிப்பகத்தால் சில நூல்கள் வெளியிடப் பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் அப்பால் தமிழ்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

மரணம் பற்றிய சில உரையாடல்கள்    
October 21, 2008, 11:40 am | தலைப்புப் பக்கம்

மரணத்தை நெருக்கத்தில் வைத்திருக்கிறேன், மிக நெருக்கத்தில். சேமிப்புகள் குறித்த பதில்கள் எதுவுமே இல்லை. சேமிப்புகளே இல்லாத போது . பதிலாய் கேள்விகள் இருக்கின்றன. கடன் இருக்கிறது , உலகத்து நடைமுறைகளை விட குறைவு தான் கடன் , ஆனாலும் கழுத்தை இறுக்கும் வண்ணம் இருக்கிறது. வீடு வானம் பார்த்து நிற்கிறது , சுவர்களால். இடிந்திட்ட சுவர் என்னை அழுத்திக்கொன்றிருக்கலாம். இப்போது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை சமூகம்