மாற்று! » பதிவர்கள்

கிருஷ்ணா...

வ‌றுமை    
January 21, 2008, 2:32 pm | தலைப்புப் பக்கம்

கண்களால் பேசிக‌ட்டிய‌ணைத்து...முத்த‌மிட்டு ம‌டியில் கிட‌த்திமார்பு பிசைந்து...நரம்பு புடைத்துநெடிதாய் புண‌ர்ந்‍தும்க‌‌டைசிவரை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை