மாற்று! » பதிவர்கள்

கார்திக்வேலு

நிசப்தவனம்    
April 10, 2007, 3:09 pm | தலைப்புப் பக்கம்

அந்தக் கனவுஇப்படி ஆரம்பிக்கிறது ...பெருந்துயரங்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை

அசுரவனம்    
March 26, 2007, 2:38 pm | தலைப்புப் பக்கம்

அங்கிருக்க மாட்டேன் இங்கிருக்க மாட்டேன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை

பி.க:ஆத்மாநாம்    
February 1, 2007, 3:17 pm | தலைப்புப் பக்கம்

உன் நினைவுகள்--------------------எனினும் நான் உற்றுப் பார்த்தேன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை

பி.க: தடமென் பணைத்தோள் மடநல் லீரே    
January 31, 2007, 12:30 pm | தலைப்புப் பக்கம்

தொடலை ஆயமொடு கடல்உடன் ஆடியும்சிற்றில் இழைத்தும்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் கவிதை

உங்கள் வீடுகளும் நீங்களும    
January 23, 2007, 5:16 am | தலைப்புப் பக்கம்

உங்கள் வீடுகள் துண்டாக நறுக்கிய கேக்கைப் போன்று திகைத்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

பிடித்த கவிதைகள்:தேவதேவன்    
January 6, 2007, 10:55 am | தலைப்புப் பக்கம்

அந்த இசை=========== மூலைகளில் படிந்த ஒட்டடைகளை நீக்கினேன் ஒவ்வொரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: