மாற்று! » பதிவர்கள்

கார்க்கி

3 Idiots படமும் – வடக்கத்தியாரின் தென்னாட்டு வெறுப்பும் !!    
January 25, 2010, 5:44 am | தலைப்புப் பக்கம்

பொதுவில் இங்கே (வடக்கில்) தமிழர்கள் காரியவாதிகள். எப்படியாவது எதைச் செய்தாவது தங்கள் காரியம் செய்துமுடித்துக் கொள்வார்கள் என்பது போல ஒரு கருத்து உள்ளது. ஏதோ தமிழர்கள் தந்திரமாக தமது வேலைகளைத்... ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: