மாற்று! » பதிவர்கள்

கவிதா

எரிந்து போன என் சான்றிதழ்கள்    
March 1, 2007, 11:03 am | தலைப்புப் பக்கம்

நண்பர் சீனு எழுதி உள்ள இந்த “சாம்பளாக கடவாய்” படித்தவுடன். மனதுக்குள் மறந்துபோன என் வீட்டு தீ விபத்து ஞாபகம் வந்து பகீர் என்றது. கடந்துவந்த பாதையின் வலிகள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: