மாற்று! » பதிவர்கள்

கற்பகம்(அப்படிப்போடு/மரம்)

வளர்த்த கடா முட்ட வந்தா… ; வச்ச செடி முள்ளானா…    
January 6, 2007, 2:58 am | தலைப்புப் பக்கம்

போன சென்மத்தில் நமக்கு நம்பிக்கையில்லை… எனவே இந்தச் சென்மத்தில் என்ன செய்தோம் என திரும்பிப் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான்… நீங்கள் நினைப்பது சரி… இவ்விவாதத்தை மதிமுகவின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அரசியல்

நடிகர்கள் அரசியலில் பிரவேசிப்பது ஆரோக்கியமானதா? தொடர்ச்சி..    
January 4, 2007, 1:08 pm | தலைப்புப் பக்கம்

தமிழ்நாட்டில் அரசியலுக்கான வாசலாய் திரை மாறிப் பல்லாண்டுகள் ஆகிவிட்டது… கல்வி, சமூகம் , பொருளாதரம், வாழ்க்கை முறை ஆகியவற்றில் எவ்வளவோ மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இருந்தாலும், இந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அரசியல் திரைப்படம்