மாற்று! » பதிவர்கள்

கன்னல்

தேவை!    
April 2, 2009, 7:05 am | தலைப்புப் பக்கம்

எனது தேவையெல்லாம்என் மன பாரங்களைஇறக்கி வைக்கஒரு தோள்..முடிந்தால்நான் சொல்வதைமுழுமையாகக் கேள் ..உன் கரங்களால்என் கண்ணீரைத்துடைத்து விடு ..அணைத்துக் கொள்ஆதரவாய் ..குறைந்த பட்சம்புரிதலாய் ஒரு பார்வை ..அது போதும் எனக்கு ..என்னை கோழையாக்கிஅவமானப்படுத்தும்உன் இரக்கம்தேவையில்லை எனக்கு ..உன் அறிவுரைகளையும்ஆலோசனைகளையும்உன்னுடனேயே வைத்துக்கொள்தேவையெனில்நானே கேட்பேன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை கவிதை