மாற்று! » பதிவர்கள்

ஓவியத்தினூடு உண்மையை உணர்த்துவோம்.

முதன்மையான தமிழினத்தின் தலைவன் இவன்    
December 22, 2007, 11:54 am | தலைப்புப் பக்கம்

அரசியல் தொடர்ப்பாக எழுதும்வேலைகளை ஒதுக்கிவிட்டுப்போக எத்தனிக்கும் புலிப்பாசறை, இதே அரசியலை கேலிச்சித்திரங்களினூடாக மற்ற ஒரு தமிழன் செல்லமுடியாதவாறு, என்னுடன் போட்டிக்கு வரமுடியாதவாறு சொல்லமுயலுவான். அதற்கு முன்னோட்டமாக எனது கொசிப்புத்தளத்தினை, ஓவிய அரங்கமாக மாற்றி அதிலே தன் முத்தான ஓவியங்களினை கட்டம் கட்டமாக கீறி, அதை படம்பிடித்து, போடும் ஒரு வேலையினை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: