மாற்று! » பதிவர்கள்

என் சுரேஷ்

கல்வி    
March 31, 2008, 8:30 am | தலைப்புப் பக்கம்

இந்தியாவில் தனியார் கலிவிக் கூடங்களுக்கும், அரசின் கல்விக் கூடங்களுக்கும் மாபெரும் வேருபாடுகள் உள்ளன என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஓர் உண்மை. பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்தவர்களும் ஓரளவிற்கு நடுத்தர வருமானத்தில் கசங்கி மூச்சு பிடித்து வெளிவர முடிவோருக்கும் மட்டும்தான் தனியார் பள்ளிக்கூடங்களில் தங்கள் குழந்தைகளைப் படிக்க வைக்க முடிகிறது. நகர்ப்புறங்களில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி