மாற்று! » பதிவர்கள்

உதயதேவன்

வல்லமை தாராயோ இம்மாநிலம் பயனுறவே!!!    
March 22, 2008, 4:22 am | தலைப்புப் பக்கம்

உலக நாடுகளில் தொடர்வண்டிகள் - ஒரு பார்வைCHINA 's CRH2DUBAI's METROFRANCE' TGVJAPAN's SHINKANZENKOREA's KTXSPAIN's AVETAIWAN's THSRUK's EUROSTARமேலும் பல நாடுகளில்...இப்போது மக்கள் சேவையின் மகத்துவம் நிறைந்த.... இந்திய தொடர்வண்டி!!!மாறவேண்டும் மக்களின் வாழ்வு....தீரவேண்டும் எம்மக்களின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்