மாற்று! » பதிவர்கள்

ஈழத்து கவிஞன் பகீர்

தலைவரின் சிந்தனைகள்...    
February 17, 2008, 8:24 am | தலைப்புப் பக்கம்

*நிலத்தில் புதையுண்டிருக்கும் ஆயிரமாயிரம் சமாதிக் கற்களும் விடுதலையையே குறியீடு செய்து நிற்கின்றன. வீதிகளில், சந்துகளில், சுவர்களில் நாம் சந்திக்கும் மாவீரர்களது திருவுருவங்களும் விடுதலையின் சாட்சியங்களாகவே எமக்கு காட்சி தருகின்றன.*நாம் யாரையும் ஏமாற்றவும் இல்லை, துரோகம் இழைக்கவும் இல்லை. ஆனால் எம்மை யாரும் ஏமாற்றினால் அல்லது துரோகம் இழைத்தால் நாம் பதிலடி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம்