மாற்று! » பதிவர்கள்

இரா. சுந்தரேஸ்வரன்

தகவமைப்பின் பரிணாமம்    
May 6, 2008, 12:35 am | தலைப்புப் பக்கம்

உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கிறது,எப்போது குதூகலிக்க வேண்டும் என்பது,எப்போது விட்டுகொடுக்க வேண்டும் என்பது,எப்போது துக்கப்பட வேண்டும் என்பதுஎப்படி என்பதும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை