மாற்று! » பதிவர்கள்

அன்புடன் புகாரி

சுற்றுலா மையங்கள் - இந்தியா – தமிழ்நாடு    
January 11, 2008, 4:30 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இந்தியா பல வேறுபட்ட இனங்களைக் கொண்ட உலகின் ஒரே மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு. ஆஸ்திரேலிய, மங்கோலிய, ஐரோப்பிய, காகாசிய, நீக்ரோ இன மக்களின் கலவையை இங்கே காணலாம்.அஸ்ஸாமி, பெங்காளி, போடோ, டோக்ரி, குஜராத்தி, ஹிந்தி, கன்னடம், காஷ்மிரி, மைத்திலி, மலையாளம், மணிப்பூரி, மராத்தி, நேப்பாலி, ஒரியா, பஞ்சாபி, சமஸ்கிருதம், சாந்தலி, சிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, உருது ஆகிய 22 அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பயணம்